กิจกรรม


ฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย พนักงานขับรถในหน่วยงาน

การขับรถไม่ใช่แค่การขับรถเป็นอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักการดูแลบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สถาบันเรามุ่งเน้นให้ทุกๆท่านขับรถเป็นและเป็นนักขับรถอย่างปลอดภัยด้วยเทคนิคต่างๆที่ครูผู้สอนจะแนะนำให้ท่านได้เข้าใจถึงการระวังป้องกันทุกๆด้าน

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์