กิจกรรม


ฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย และ การใช้เครนให้ปลอดภัย

เรียนรู้การใช้เครนอย่างถูกวิธี การอ่านโหลดฉาด การตรวจเช็คตำแหน่งและการตั้งเครน วิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกณ์ต่างที่ใช้ในการยก การให้สัญญาน และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เครน

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์