กิจกรรม


ฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย พนักงานขับรถขนส่งปูนซีเมนต์นครหลวง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย พนักงานจัดส่งต้องได้รับการเรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการขับรถและการตรวจเช็คบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์