กิจกรรม


บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC ตรวจประเมินศูนย์ฝึกอบรม ID training center แก่งคอย สระบุรี

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC ตรวจประเมินศูนย์ฝึกอบรม ID training center แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

 

 

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์