กิจกรรม


งานอบรมพนักงานขับรถพยาบาล

งานอบรมพนักงานขับรถพยาบาล ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 /07/2561   คลิก
Ambulance วันที่ 4-5 สค 61 ณ ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  คลิก

พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ลำลูกกา ปทุมธานี  คลิก

 

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์