กิจกรรม


การทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ควบคุมรถบรรทุก

การทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ควบคุมรถบรรทุก

เมื่อวันที่ 14-17 กรกฏาคม 2561 ณ สนามสอบ เดอะโปรเฟซชั่นแนล ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จังหวัดขอนแก่น

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสจิกส์ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ มุ่งเน้นพัฒนาสายอาชีพนักขับรถบรรทุกสู่การเป็นนักขับรถบรรทุกมืออาชีพและพัฒนาสู่สายอาชีพอื่นต่อไป
ชมภาพเพิ่้มเติมที่
https://www.facebook.com/
 

#TPQI #IDDRIVER #IDDRIVES #สอนขับรถ #เรียนขับรถ

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์