กิจกรรม


ทดสอบเพื่อขอรับรองใบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาพนักงานขับรถขนส่ง บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด

บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
ได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับรองใบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาพนักงานขับรถขนส่ง
Professional Driver Certificate
ที่สถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา 
บริหารงานโดย  บจก.ไอดีไดรฟ์ 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์