กิจกรรม


ฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย พนักงานขับรถขนส่งน้ำมันดิบ

ฝึกอบรมการขับรถขนส่งของเหลวเรียนรู้เรื่องเบรก แรงเหวียง และแรงที่กระทำต่อรถบรรทุกของเหลว เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 002

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์