กิจกรรม


ฝึกอบรมพนักงานขับรถในเหมืองหินลำปาง

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์