กิจกรรม


ฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย พนักงานขับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.

ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยพนักงานขับรถจัดส่งน้ำมันใสกลุ่ม ปตท.

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม 001

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์