หลักสูตรฝึกอบรม

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

 • Pre test  ทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน
 • Knowledge of traffic laws  ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
 • Traffic Law วิชากฎหมายและโทษจาก พรบ.ขนส่ง
 • Defensive Driving การขับรถเชิงป้องกัน  
 • Delude eye ภาพลวงตา
 • Vehicle Technical knowledge ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับรถบรรทุก
 • Saving Maintenance Cost  การลดต้นทุนด้านการรุงรักษา ยืดอายุการใช้งานของรถ
 • Concerning Tire Knowledge ความรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์และการบำรุงรักษา
 • Driving techniques in different situations เทคนิคการขับรถบรรทุก ในสถานการณ์ต่างๆ
 • Vehicle Safety check before driving การตรวจเช็ครถเพื่อความปลอดภัยก่อนขับ
 • Economy Fuel ทักษะการขับรถให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • When there is an emergency situation and the dangers on the road.

  เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ จุดอันตรายบนถนน

 • Vehicle Stop หลักและวิธีการจอดรถที่ถูกต้อง
 • Brake Technique and analytic เทคนิคการใช้เบรก และ การแก้ไขสถานการณ์

   

   

   

   

   

 • Precautions and accident prevention on your own.

  ข้อควรระวังและป้องกันอุบัติเหตุด้วยตัวคุณเอง

 • Accident Analysis and precautions.

  อุบัติเหตุ และ การวิเคราะห์ ข้อควรระวัง

 • Losses from accidents ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

 -   Usage solving the immediate problems of a truck crash as a professional.

        การแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าของรถที่ขัดข้องอย่างมืออาชีพ

 • Driving Technique Up Hill- Down Hill(เทคนิคการขับรถขึ้นเขา-ลงเขา)
 • Freight and frozen products a professional band  

  การบรรทุก และ รัดตรึงสินค้าอย่างมืออาชีพ

 • Driving in Port. Of the incoming cargo and export cargo.

         การขับรถในท่าเทียบเรือ การรับตู้สินค้าขาเข้าและตู้สินค้าส่งออก

 • Of the container to contain a drying cabinet and refrigerator

          การรับตู้สินค้าไปบรรจุก ตู้แห้ง และ ตู้เย็น

 • Driving hazardous material transportation. การขับรถขนส่งวัตถุอันตราย
 • Rules of the ADR. กฎของ ADR
 • Load hazardous goods. การโหลดสินค้าวัตถุอันตราย
 • Fire control. การควบคุมเพลิง

 

 • E moral and fair intelligent driving and operating their equipment when in need.

ศีลธรรมและจริยะธรรมในการขับรถและการปฎิบัติตนเมื่ออยู่ในองกรณ์

 • Test driving on road planning zone and test skill Breaking and signal      ทดสอบขับบน ถนนดูพฤติกรรมขณะขับขี่การให้สัญญาณ การ เบรก
 • Comment driver one by one  ชี้แนะข้อบกพร่องพนักงานขับรถ
 • Test driving on road planning zone and test skill Breaking and signal      ทดสอบขับบน ถนนดูพฤติกรรมขณะขับขี่การให้สัญญาณ การ เบรก
 • Comment driver one by one  ชี้แนะข้อบกพร่องพนักงานขับรถ

 

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์