Courses

หลักสูตรรถยนต์ ต่ำกว่าอายุ 18 ปี

หลักสูตรเรียนขับรถยนต์เก๋ง-กระบะ สำหรับผู้เรียนที่มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี

ผู้เรียนสามารถ เลือกเวลาเรียนขับรถตั้งแต่เวลา 8.00น-19.00 น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

1. สอนขับรถยนต์ให้เป็น ไม่ใช่เพียงขับรถได้ (10 ชั่วโมง)
รถยนต์-ค่าน้ำมัน-ครูฝึก-สนามฝึก เป็นของสถาบันไอดี ไดรฟเวอร์ ให้ผู้เรียนใช้รถฝึกขับ PC ภายในห้อง ได้ฟรี
ก่อนครูฝึกจะรับลงสนามฝึกขับรถจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่สนามฝึกอย่างคุ้มค่า 

สอนปฎิบัติ พร้อมครูฝึก ครั้งละ 2 ชั่วโมง อนุญาตได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อวัน


2. มีวิชาอบรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับรถ (5 ชั่วโมง)
โดยเฉพาะผู้เรียนอายุไม่ถึง 18 ปี (จำเป็นต้องได้รับความรู้เหมือนผู้ใหญ่) เพื่อให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัยพ์สิน รวมถึงไม่ผิดกฎหมายจราจร เมื่ออยู่บนท้องถนนด้วย 

วิชา เวลา
วิชา กฎหมายจราจร-กฎหมายเกี่ยวข้องต่างๆ 2 ชั่วโมง
วิชา เทคนิคขับขี่ปลอดภัย-พร้อมแก้ไขสถานการณ์ 1 ชั่วโมง
วิชา มารยาทการขับขี่ 1 ชั่วโมง
วิชา ดูแลบำรุงรักษารถ-พร้อมแก้ไขเบื้องต้น 1 ชั่วโมง


เมื่อผู้เรียนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทางสถาบัน จัดอบรมเพิ่ม ติว(Tutor)-รับประกัน สอบใบขับขี่ ฟรี 
สอบใบขับขี่ที่ สถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ได้เลย

เพียงแค่เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เพียง 105 บาทเท่านั้น
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-224000

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์