Courses

หลักสูตรรถยนต์ พร้อมสอบใบขับบี่ที่ไอดี ไดร์ฟเวอร์

หลักสูตรเรียนขับรถยนต์ (15 ชั่วโมง) - พร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่ ที่ไอดี ไดร์ฟเวอร์
ผู้เรียนสามารถ เลือกเวลาเรียนขับรถ-พร้อมเลือกวันสอบใบอนุญาตขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ได้เลย เมื่อเรียนครบ 15 ชั่วโมง
ตั้งแต่เวลา 8.00น-19.00 น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

1. มีวิชาอบรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับรถ (5 ชั่วโมง)
เพื่อให้ปลอดภัยทั้งชีวิต - ทรัพย์สิน และไม่ผิดกฎหมายจราจร เมื่ออยู่บนท้องถนน
 
วิชา เวลา
วิชา กฎหมายจราจร-กฎหมายเกี่ยวข้องต่างๆ 2 ชั่วโมง
วิชา เทคนิคขับขี่ปลอดภัย-พร้อมแก้ไขสถานการณ์ 1 ชั่วโมง
วิชา มารยาทการขับขี่ 1 ชั่วโมง
วิชา ดูแลบำรุงรักษารถ-พร้อมแก้ไขเบื้องต้น 1 ชั่วโมง


2. สอนขับรถยนต์ให้เป็น ไม่ใช่เพียงขับรถได้ (10 ชั่วโมง)
มีทั้งรถยนต์เก๋ง –กระบะ เกียร์กระปุก และ เกียร์ออโต ให้ผู้เรียนใช้รถฝึกขับ PC ภายในห้อง ได้ฟรี
ก่อนครูฝึกจะรับลงสนามฝึกขับรถจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่สนามฝึกอย่างคุ้มค่า 

สอนขับด้วยครูฝึก(ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก) ครั้งละ 2 ชั่วโมง
รวม รถยนต์-ค่าน้ำมัน-ครูฝึก-สนามฝึก เป็นของสถาบันไอดี ไดรฟเวอร์

เมื่อครบ 15 ชั่วโมง ไอดี ไดร์ฟเวอร์ได้บริการจัดติว (Tutor-รับประกัน) สอบใบขับขี่ที่ สถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ได้เลย

เพียงแค่เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เพียง 105 บาทเท่านั้น
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-224000 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน-เข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ ที่สถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์

1. ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2. เมื่อผ่านการทดสอบ ตาไม่บอดสี และผ่านเกณฑ์การตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย
3. มีใบรับรองแพทย์ เพื่อเข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ได้
 

หลักฐานการ สมัครเรียนขับรถยนต์ - เข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ ที่สถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์
คนไทย
เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) 1 ฉบับ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมหมวก-แว่นตาดำ)

คนต่างชาติ
เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนา passport 2 ฉบับ (สำหรับคนต่างชาติ)
2. ต้นฉบับ การพักอยู่อาศัยในประเทศไทย ( Present -Resident ) 1 ฉบับ (สำหรับคนต่างชาติ)
    หรือ ต้นฉบับใบอนุญาตการทำงาน ( Work Permit) 1 ฉบับ (สำหรับคนต่างชาติ)
3. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) 1 ฉบับ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมหมวก-แว่นตาดำ)
Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์