เกี่ยวกับเรา

ผู้เรียนสามารถกำหนดชั่วโมงเรียนขับรถขนส่ง ตามความสามารถ-ทักษะในการขับรถขนส่ง ด้วยตนเอง 
ตั้งแต่เวลา 8.00น-19.00 น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

1. สอนขับรถบรรทุกว่าด้วยรถขนส่งทางบก ให้เป็น ไม่ใช่เพียงขับรถได้ 
ให้ผู้เรียนใช้รถฝึกขับ PC ภายในห้อง ได้ฟรี ก่อนครูฝึกจะรับลงสนามฝึกขับรถจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่สนามฝึกอย่างคุ้มค่า 

สอนขับด้วยครูฝึก(ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก) ครั้งละ 2 ชั่วโมง อนุญาตได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อวัน
รวม รถบรรทุก -ค่าน้ำมัน-ครูฝึก-สนามฝึก เป็นของสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์

2. มี ติวสอบใบขับขี่ ว่าด้วยรถขนส่งทางบก (มี Tutor) และ ส่งเข้าอบรม-สอบใบอนุญาตขับขี่
ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เพียง 205 บาทเท่านั้น
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-224000

3. บริการ รับฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย ทั้งใน และ นอก สถานที่ เบอร์ตรง 082-788-9991 / 085-491-4666 / 088-564-3772

วิสัยทัศน์

สร้างนักขับรถให้เป็นมืออาชีพ เป็นนักขับรถระดับสากล เพื่อรองรับโลจีสติกส์สมัยใหม่ ช่วยเหลือสังคมในการลดอุบัติเหตุในการขับขี่

พันธกิจ

พันธกิจสร้างนักขับรถให้เป็นมืออาชีพ เป็นนักขับรถระดับสากล เพื่อรองรับโลจีสติกส์สมัยใหม่ ช่วยเหลือสังคมในการลดอุบัติเหตุในการขับขี่

Content
สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์